top of page
So¦êderby - 2013062719.JPG

Närproducerat direkt från gården

Söderby Hagmarkskött är ett närproducerat kött av hög kvalitet från våra hagmarksbetande köttdjur i Uppland. Det är djuren som bidrar till att gårdens kulturrika hagmarker hålls öppna så att den unika floran och det vilda djurlivet kan bevaras precis som förr. En omsorgsfull uppfödning där djuren får växa långsamt ger ett smakrikt och välmarmorerat kött. Djuren föds upp på bete och vallgräs från gården. Huvudsakligen består vår besättning av betesraserna Aberdeen Angus och Hereford.


Vi levererar närproducerat nötkött direkt från gården helt utan mellanhänder.

Om Oss: About Us
bottom of page